Oto plik PDF zawierajšcy opis wybranego przez Ciebie produktu :

karta_lc-pro-1622-poe.pdfMożesz go otworzyć w przeglšdarce i wydrukować klikajšc na jego ikonę lewym przyciskiem myszy lub zapisać na dysku poprzez kliknięcie na ikonę prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji "Zapisz element docelowy jako".

Oficjalni dystrybutorzy marki LC-Security